Szkoła wspinaczkowa Tendon Hlubina

Objednávku kurzu lezení provádějte skrze šéf instruktora.

Šéf instruktor: Zdeněk Brázdil

Tel. kontakt: +420 604 78 74

Poznámka: Instruktoři nejsou stále přítomni, ale dojíždějí na konkrétní lekce.

Kurzy pro dospělé

Kurzy pro děti